Kjekk bimann 44 er på hotell tirsdag-onsdag, spennede å fåttt besøk utpå kvelden.