...søker treff på veien - nå, ja... (helst overnatte om du har sted)...du får lov...forslag?!