Jeg suger deg om du er i nærheten av R2 eller R3 i dag.