har kanskje sted ved majorstuen.
eller kan treffes ute et sted/hos deg. helst nå, rett på sak