Legg til gaute.trondsen på Skype. Du trenger ikke å vise cam selv.