Noen gira? rett på sak, har ikke sted
både gir og får, begge deler funker