...kjører Fagernes over Valdresflye til Lom...i dag. Finnes det gode grunner for det, kan jeg vurdere å stoppe for overnatting. Har du /dere forslag? Åpen og renslig kar!