Har Hotel trenger selvskap , passive som ønsker å komme til meg nåå