Noen som er ute og cruiser noe i Trondheim?
Vurderer å dra til Dragvoll i kveld i 22-tiden. Noen andre som skal dit da?