Ingen som vil ha besøk nå på mårran eller møtes et sted ute?