G20 vil smake pikk kankje mer på vei fra rygge til ski