...er her nå på hotell. Har du forslag til hva jeg kan gi / få før søndag...??
Kun godt voksne er aktuelle (40+)... ;-)