noen mobile eller er rundt buskerud
som ønsker treff eller andre forslag?
Seriøs M