Jg har aldri prøvd det men ikvel du kann ware den første men under noen betingelser