Munnknulle meg og gi meg piss i trheim.
Sms 91912423