Har bilder i profil, du har gjerne bil...bor like utenfor for sentrum.