Bi mann 25 vil bli brukt i Bergen! Fordel om du har sted, send meg en pm da. så kan vi snakkes