Håper vi kanskje kan snakkes og kanskje treffes i indre Østfold