43 år, 175,67 og 17 og bor rett på utsiden Tønsberg . Bi mann her