Suger deg tom i telemark, kan ta meg bakfra også
rett på sak, tøm å røm
gutt 18