Er på hotel i alta, noen som er gem på litt sex? Jenter er også velkommen