Er på hotell i Asker. Noen i nærheten som kan være interessert i enkelt treff? Gjerne uerfarne. Fra 18 til 35 år. Over der så skal du være ganske kjekk