..har du bi-lyst på hotellet, eller hytte, eller...forslag??