Bimann 50+ spør: Noen (kun godt voksne) som skal ligge på hotell, hytte, e.l. og ikke er lokale på Festivalen ute på ei øy der....og som ønsker besøk av sugen bimann...åpen for alt "normalt", så finner vi ut hva det er...!? ;-)