--------------------------------------------------------------------------------

Skal på veien i morgen og kunne tenke meg å stoppe en dag eller så om det fantes en (to?) likesinne(de) som har / vil leie hytte (leil. / hus...) sammen og bruke kroppen og snoppen min .... har telt, men ... ;-)