Jeg søker morgentreff i bil mellom Minnesund og kløfta mellom kl 0800 og 0900.