Kontakt for mer info, selger massasje til eldre osv..