Noen som bor på brakkerigg på Fornebu i ukedagene ?