På hotell. Vil bli knulla/suge. Pm meg. Kjapp inn å ut du tømmer deg og drar