Er på Auli i nes kommune. (Akershus)
Trenger avsugning nå!