viss der er noen i ålesund område søndag tidling eller formidag. send snapp til mikkel 6692 å si derer er mobil og klar! viss dere er det!


g 23 klar for va en derer liker å bruke, jøre knulle, suge eller va enn!