Det hadde vært veldig bra om noen kunne komme til meg å finne på noe i dag, helst på formidagen. Jeg er åpen og med på det meste