Norn langt nord (Finnmark) som har lyst å finne på noe
med meg. Helt naken.