åpen for alt, men er uerfaren så må utforske
helst ingen over 30 !