Gutt 19, bilder i profil er med på det meste.
Har ikke sted.
Gjerne eldre, 40+?
Kan møtest etter kl 16

Send pm