Sugetreff mellom oslo og hamar. Gjerne i bil. Må være mobil