slavegutt tiljengeli for bruk på mandag i oslo....