skal en tur til Trondheim på mandagen , er mobil

noen som vil møtes ?^^