Hva skal man finne på en lørdags kveld i Oslo da?.