Alder bestemmer du selv, bare vi har det godt sammen hvem tørr?