Jeg kan tilby det .. hos deg eller på mitt hotellrom.
¨
Onsdag kanskje?

og jeg masserer bare damer