Tar turen ut i Haugesund idag
kanskje vi prates
Snapp: havet74

Hilsen j