Mann49 Oslo med møtested ønsker å treffe jente som skulker jobb
eller skole og som trenger oppmerksomhet..