Har du lyst så er jeg klar
La oss bli kjente
M V H
Ken