Bor på et av de store hotellene i sentrum.

Kjedelig å sove alene.

Anyone?