Jeg møtte deg på en bussholdeplass i Trondheim på veg hjem fra byen, jeg hadde nettopp kjøpt mat før vi fikk kontakt. du virket interessert i meg på bussen hjemover men har du bare sagt fra har jeg bare blitt igjen og vært
igjen hos deg.

gjerne ta kontakt med meg igjen