Legg til gaute.trondsen
Gjør nesten alt. Du trenger ikke å vise cam selv.