Noen på Kalnes sykehus i natt? Kjønn og alder spiller ingen rolle!