Er på hotell i Fredrikstad fra 10 til 13 den mnd her. Noen som vil leke med mann på 30 ?