G25 ute etter å få lettet litt på trykket!
Alder er ikke så viktig.